KRS 0000143611  BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

Aktualności

Emocje powoli opadają, wszystkie produkty posortowane i zważone, czas na ogłoszenie wyników J Z ogromną przyjemnością informujemy, iż podczas tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności udało nam się zebrać 68,05 ton jedzenia!

Dziękujemy z całego serca WSZYSTKIM osobom zaangażowanym w Zbiórkę – Koordynatorom, Wolontariuszom, Kierowcom i przede wszystkim Darczyńcom. Bez Was te Święta nie miały by smaku J

 

Dziękujemy!

W dniach 1 do 3 grudnia, na terenie całej Polski odbędzie się ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCIW tym roku będzie prowadzona w 171 sklepach, w 30. miejscowościach na terenie całej Małopolski.

Aby dołączyć do akcji wystarczy zakupić dodatkowe artykuły spożywcze i po odejściu od kasy w supermarkecie przekazać je wolontariuszom w specjalnie oznakowanych punktach. Rekomendowane produkty to te z długim terminem przydatności. Najbardziej wartościowymi będą: olej, cukier, słodycze, mąka, konserwy czy bakalie.

Zebrana żywność trafi jeszcze przed świętami m.in.:

do rodzin wielodzietnych

do osób chorych

do samotnie wychowujących dzieci

do osób bezdomnych

do osób żyjących w ubóstwie.

 Zapraszamy Wszystkich do wsparcia akcji. ???? Niech nikt nie będzie głodny w te Święta!

 

 Lista krakowskich sklepów biorących udział w zbiórce: 

1. Auchan, ul. Stawowa 61   

2. Auchan, ul. Kamieńskiego 11       

3. Avita Kraków, ul. Rynek Podgórski 14   

4. Biedronka, ul. Powstańców 3       

5. Biedronka, ul. Os. II Pułku Lotniczego 1

6. Biedronka, ul. Drukarska 2           

7. Biedronka, ul. Kniaźnina 1           

8. Biedronka, ul. Piastowska 49       

9. Biedronka, ul. Os. Na Stoku 53       

10. Biedronka, ul. Jerzmanowskiego 12       

11. Biedronka, ul. Lipska 28 

12. Biedronka, ul. Ofiar Dąbia 14    

13. Biedronka, ul. Strusia 23

14. Biedronka, ul. Berka Joselewicza 28      

15. Biedronka, ul. Henryka Pachońskiego 8

16. Carrefour, ul. Witosa 7   

17. Carrefour, ul. Al. Pokoju 44       

18. Carrefour, ul. Zakopiańska 62    

19.Carrefour, ul. Michała Bobrzyńskiego 37

20. Jubilat, ul. Al. Krasińskiego 1     

21. Kaufland, ul. Norymberska 1     

22. Kaufland, ul. Os. Kombatantów 16 a    

23. Lidl, ul. Kobierzyńska 106         

24. Lidl, ul. Mogilska 116     

25. Lidl, ul. Ćwiklińskiej 1   

26. Lidl, ul. Wielicka 67       

27. Lidl, ul. Kocmyrzowska 2 b       

28. Lidl, ul. Conrada 79        

29. Lidl, ul. Pachońskiego 5 b          

30. Lidl, ul. Węglarska 4       

31. Lidl, ul. Siewna 17          

32. Lidl, ul. Os. Strusia 21    

33. Lidl, ul. Stanisławy Wysockiej 1

34. Lidl, ul. Cegielniana 2     

35. Lidl, ul. os. Piastów        

36. Simply Market, ul. Mackiewicza 17       

37. Tesco - HM, ul. Wielicka 259     

38. Tesco - HM, ul. Kapelanka 54    

39. Tesco-SM, ul. Wybickiego 10    

 40.PSS "Społem" - "Delikatesy Podwawelskie", ul. Brodowicza 5 b         

 

Pełną listę sklepów znajdziecie Państwo pod linkiem: Lista sklepów z Małopolski

Finał warsztatów żywieniowo – kulinarnych

   Bank Żywności w Krakowie od kwietnia 2017 roku realizuje projekt edukacyjno – żywieniowy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wadowice.

Celem projektu jest edukacja żywieniowa oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych najmłodszych mieszkańców. Uczniowie z terenu gminy w ramach prowadzonych działań uczestniczyli:

 •       w zajęciach dietetyczno – żywieniowych, podczas których poruszano następujące zagadnienia: dobra dieta czyli zdrowe odżywianie, mocne kości,  świadome zakupy, nie marnowanie jedzenia, przegląd półek sklepowych, czytanie etykiet, prawidłowe przechowywanie,
 •          w warsztatach kulinarnych – podczas, których uczniowie uczyli się przygotowywać zdrowe posiłki

  W 25. cyklach warsztatów wzięło udział około 500 osób. Każdy cykl zakończył się quizem wyłaniającym trzech najlepszych uczniów. Osoby te tym samym zakwalifikowały się do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Masterchef.

   Będzie to konkurs wiedzy połączony z konkursem kulinarnym. W konkursie zostaną wyróżnione 3 najlepsze zespoły, które zostaną nagrodzone  książkami i gadżetami kucharskimi.

Międzyszkolny Konkurs Masterchef odbędzie się 27.10.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wadowicach, os. Pod Skarpą 10. 

 

    

Bank Żywności w Krakowie ogłasza nabór na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego.

                                                                                    

              

                                  Podziel się Dobrym Posiłkiem

 PODZIEL SIĘ DOBRYM POSIŁKIEM to ogólnopolski program zainicjowany  w Polsce w roku 2003 przez firmę Danone. Zbiórka Żywności to, obok zakupu produktów z talerzykiem, najpopularniejsza forma pomocy niedożywionym dzieciom, prowadzona w ramach Programu Podziel się Dobrym Posiłkiem.

 Jej głównym celem jest:

 •          Zebranie jak największej ilości produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia, które posłużą do przygotowania posiłków dla potrzebujących dzieci,
 •          Przyczynianie się do wydawania jak największej liczby posiłków, najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce,
 •         Uświadomienie problemu niedożywienia wśród dzieci oraz mobilizowanie do przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Tegoroczna zbiórka żywności Podziel się Posiłkiem! odbędzie się w dniach 29-30 września 2017 roku w 25 sklepach w Krakowie. Dołącz do zbiórki żywności :)

 1. Carrefour, ul. Witosa 7

2. Carrefour, ul. Aleja Pokoju 44

3. Carrefour, ul. Zakopiańska 62

4. Kaufland, ul. Kombatantów 16a

5. Kaufland, ul. Norymberska 1

6. Auchan M1, al. Pokoju 67

7. Auchan Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61

8. Auchan Galeria Bonarka, ul. Kamieńskiego 11

9. Biedronka, ul. Lipska 28

10. Biedronka, os. Strusia 23

11. Biedronka, ul. Ofiar Dąbia 14

12. Biedronka, ul. Powstańców 3

13. Biedronka, ul. Kniaźnina 1

14. Biedronka, os. Na Stoku 53

15. Biedronka, ul. Piastowska 49

16. Biedronka, ul. Jerzmanowskiego 12

17. Biedronka, ul. Wybickiego 18

18. Biedronka, ul. Drukarska 2

19. Biedronka, ul. Berka Joselewicza 28

20. Biedronka, ul. II Pułku Lotniczego 1

21. Tesco, ul. Kapelanka 54

22. Tesco, ul. Wielicka 259

23. Tesco, ul. Wybickiego 10

24. Simply, ul. Mackiewicza 17

25. Jubilat, ul. Krasińskiego  1  

26. PSS ,,Społem" - Delikatesy Podwawelskie, ul. Brodowicza 5b

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017

 

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Bank Żywności w Krakowie nie udziela bezpośrednio pomocy osobom potrzebującym, współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej z terenu całej Małopolski. Lokalne organizacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifikowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania i oferują również inne formy wsparcia - aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

 

 

PODPROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Sposób kwalifikacji:

• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

groszek z marchewką 4 kg,

fasola biała 4 kg,

koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,5 kg,

makaron jajeczny 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

ryż biały 4 kg,

kasza gryczana 2 kg,

herbatniki maślane 0,6 kg,

mleko UHT 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

szynka drobiowa 3 kg,

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

pasztet wieprzowy 0,64 kg,

filet z makreli w oleju 1,7 kg,

cukier biały 4 kg,

olej rzepakowy 4 l.

 

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

• warsztaty kulinarne;

• warsztaty edukacji ekonomicznej;

• warsztaty dietetyczne;

• warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Ter-miny oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

 

Bank Żywności w Krakowie jest organizacją pozarządową działającą na terenie Małopolski. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem. Wspieramy żywnością najbardziej potrzebujących.

 

Poszukujemy osoby do pracy w Krakowie na stanowisku:

 

KIEROWNIK MAGAZYNU

 

Strona 1 z 10

Nasi Partnerzy

Kontakt z Bankiem

 • Bank Żywności w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
 • (12) 257-00-05 i (12) 257-00-06
 • fax.: (12) 384-88-27
 • bz.krakow@bankizywnosci.pl
 • Formularz kontaktowy
 • Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (magazyn 8:00 - 14:00).