KRS 0000143611  BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

POPŻ Podprogram 2016  - zmiana kryterium dochodowego

02 Sty

POPŻ Podprogram 2016  - zmiana kryterium dochodowego

Przez 
(0 głosów)

 

Informujemy, że zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Dodano również nowe produkty, które mają być wydawane w ramach Programu: ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

Zmienione Wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017r.

Tekst jednolity Wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/)

 

Nasi Partnerzy

Kontakt z Bankiem

  • Bank Żywności w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
  • (12) 257-00-05 i (12) 257-00-06
  • fax.: (12) 384-88-27
  • bz.krakow@bankizywnosci.pl
  • Formularz kontaktowy
  • Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (magazyn 8:00 - 14:00).