KRS 0000143611  BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

Aktualności

Akcja odbędzie się od 20 do 22 marca. Wraz z ponad 3 tysiącami wolontariuszy będziemy czekać na darczyńców w 166 sklepach spożywczych na terenie woj. małopolskiego. Lista sklepów, w których będzie można wziąć udział w akcjiznajduje się na stronie www.bankizywnosci.pl Każdy może stać się darczyńcą! Wystarczy kupić kilka produktów więcej i przekazać je wolontariuszom Banku Żywności, którzy będą zbierać produkty tuż przy sklepowych kasach.

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącymi organizacji zbiórek publicznych, Bank Żywności w Krakowie zawiadamia o wynikach zbiórki publicznej prowadzonej w okresie od 1 marca 2013 do 31 grudnia 2014 na terenie województwa małopolskiego.

Bank Żywności w Krakowie realizuje projekt „Wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w tym redystrybucji żywności pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (FEAD), w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.”

 

Głównym celem projektu jest pozyskiwanie, magazynowanie i redystrybucja żywności na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków za pośrednictwem organizacji pozarządowych i placówek działających w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt zakłada zapewnienie stałego, comiesięcznego wsparcia żywnościowego dla ww placówek i ich podopiecznych.

Planujemy pozyskanie i dystrybucję min. 625 ton żywności dla min. 25 organizacji  i placówek (min. 20 ton miesięcznie).

Każdego miesiąca z pomocy Banku Żywności w Krakowie skorzystać ma min. 3.000 osób - ubogich, niedożywionych, zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym (łącznie podczas trwania projektu zakładamy dotarcie do 10.000 osób).

Beneficjentami niniejszego projektu są osoby ubogie, zagrożone bezdomnością i bezdomne.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.ngo.krakow.pl

www.krakow.pl

„Małopolska Sieć Współpracy” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie 1.07. 2014 – 30.06.3015r. Celem projektu jest podniesienie jakości współpracy Banku Żywności w Krakowie i organizacji pozarządowych poprzez stworzenie Małopolskiej Sieci Współpracy. Projekt został skierowany do 150 organizacji pozarządowych z terenu Małopolski oraz 300 przedstawicieli tych organizacji – członków władz, pracowników, członków organizacji, wolontariuszy. Inauguracja powstania MAŁOPOLSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY odbędzie się w czerwcu 2015r. Zanim jednak nastąpi ta uroczysta chwila przedstawiciele organizacji pozarządowych chcących przystąpić do SIECI będą mogły skorzystać ze szkoleń i doradztwa m. in. w zakresie zarządzania NGO, partnerstwa, współpracy z administracją lokalną, budowania strategii. W ramach działań odbędą się też spotkania zespołów roboczych pracujących nad standardami współpracy i pomocy osobom potrzebującym. Powstanie Wojewódzki System Informacji – portal SIECI www.siec.malopolska.pl, Wewnętrzny System Informacji - INTRANET - baza wiedzy, dobrych praktyk i aktualnych informacji oraz System Szybkiego Powiadamiania – SMS.

 

Dzięki wolontariuszom i ofiarności Małopolan, przez trzy dni Świątecznej Zbiórki Żywności udało się zebrać 69 ton produktów spożywczych!

DZIĘKUJEMY

Tegoroczna zbiórka zakończyła się wielkim sukcesem, dzięki coraz większej ofiarności Małopolan, nieustającemu zaangażowaniu Wolontariuszy i naszych Parterów uzbieraliśmy w całym województwie ponad 69 ton żywności, z czego w samym Krakowie 32 100 kg.

 

Z początkiem grudnia rozpoczęliśmy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizację Podprogramu 2014. Program ten zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD), który realizowany był w Polsce, także przez Bank Żywności w Krakowie od 2004r. do grudnia 2013r. Celem programu FEAD jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczynianie się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

Już 28, 29 i 30 listopada w całej Polsce odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności. Zachęcamy, aby w najbliższy weekend, do listy swoich zakupów wpisać kilka podstawowych produktów na rzecz osób najuboższych.

Ponad 43,5 tony żywności, to tegoroczny wynik Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem w województwie małopolskim!

Nasi Partnerzy

Kontakt z Bankiem

  • Bank Żywności w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
  • (12) 257-00-05 i (12) 257-00-06
  • fax.: (12) 384-88-27
  • bz.krakow@bankizywnosci.pl
  • Formularz kontaktowy
  • Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (magazyn 8:00 - 14:00).