KRS 0000143611  BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

Aktualności

Bank Żywności w Krakowie realizuje projekt „Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r.”

Głównym celem projektu jest pozyskiwanie, magazynowanie i redystrybucja żywności na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków za pośrednictwem organizacji pozarządowych i placówek działających w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Beneficjentami niniejszego projektu są osoby ubogie, zagrożone bezdomnością i bezdomne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

Bank Żywności w Krakowie rozpoczyna realizację trzech nowych projektów, poniżej krótki opis każdego.

Bank Żywności od czerwca b.r. realizuje projekt skierowany do seniorów z terenu Małopolski. Jego celem jest profesjonalizacja współpracy z szerokim gronem wolontariuszy, którzy zwiększą swoj wiedze z zakresu wolontariatu i nabędą kompetencje niezbędne do przeprowadzania akcji społecznych.

21 listopada br. został rozstrzygnięty konkurs na wydarzenie społeczne „Szanuj żywności środowisko naturalne”. Jury jednogłośnie przyznało miejsca w następującej kolejności:

Strona 10 z 10

Nasi Partnerzy

Kontakt z Bankiem

  • Bank Żywności w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
  • (12) 257-00-05 i (12) 257-00-06
  • fax.: (12) 384-88-27
  • bz.krakow@bankizywnosci.pl
  • Formularz kontaktowy
  • Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (magazyn 8:00 - 14:00).