KRS 0000143611  BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

Jak nie marnować żywności i chronić środowisko naturalne?

Celem projektu był wzrost świadomości i poziomu wiedzy wśród dzieci na temat ekologicznych, społecznych i ekonomicznych skutków marnowania żywności.

 

W ramach projektu zostały przeprowadzone nst działania:

  • Kampania ”Wspólnie przeciwdziałajmy marnowaniu” towarzysząca zamieszczeniu informacji mobilnej na dwóch śmieciarkach MPO oplakatowanych hasłem „Nie marnuj jedzenia. Wspólnie przeciwdziałajmy marnowaniu”. Partnerem akcji Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Akcję otwierała konferencja prasowa zorganizowana wspólnie z MPO na wysypisku śmieci.
  • Warsztaty nt skutków marnowania żywności. Zostało przeprowadzonych 26 warsztatów w krakowskich szkołach dla uczniów klas IV-VI. : Zajęcia miały na celu edukację i rozwój pro społecznych postaw wśród dzieci, oraz zdobycie wiedzy o problemie – jak marnowanie żywności wpływa na środowisko naturalne. Priorytetem zajęć było uwrażliwienie dzieci i młodzież na problem złego gospodarowania żywnością, tak, aby w przyszłości mogły temu przeciwdziałać.
  • Konkurs na wydarzenie społeczne ”Szanuj żywność i środowisko naturalne”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i wychowanków świetlic socjoterapeutycznych, a polegał na organizacji wydarzenia (np. pikniku, happeningu, przedstawienia, lekcji itp.) przez jedna klasę lub grupę dla innej klasy, grupy całej, szkoły. Zwycięzcą konkursu została świetlica Świat Dziecka z Saltromu – Salezjański Ruch Troski o Młodzież.

Bezpośrednią grupą odbiorców projektu były dzieci szkół podstawowych klas 4-6 i ich opiekunowie. Grupy pośrednie to: mieszkańcy Krakowa (m. in. uczestnicy i obserwatorzy obchodów Światowego Dnia Żywności - Strajku Żywności mającego za zadanie zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności oraz odbiorcy – obserwatorzy kampanii, informacji mobilnej na smieciarkach MPO).

Nasi Partnerzy

Kontakt z Bankiem

  • Bank Żywności w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
  • (12) 257-00-05 i (12) 257-00-06
  • fax.: (12) 384-88-27
  • bz.krakow@bankizywnosci.pl
  • Formularz kontaktowy
  • Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (magazyn 8:00 - 14:00).