KRS 0000143611  BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

O Banku

Bank Żywności w Krakowie

 • Misja
 • Historia
 • Władze
 • Statut
 • Sprawozdania

Misją Banku Żywności w Krakowie jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia w naszym regionie. Istotą naszego działania jest systematyczne pozyskiwanie żywności z różnorodnych źródeł - przede wszystkim takiej, która może ulec zepsuciu lub zniszczeniu. Następnie, przed terminem przydatności do spożycia, rozdzielamy ją wśród lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej, walczących z głodem i niedożywieniem.

Bank Żywności to zespół wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy, który w oparciu o profesjonalne zaplecze logistyczne jest w stanie pozyskać od producentów i dystrybutorów oraz w szybkim czasie przyjąć i rozdysponować pomiędzy najbardziej potrzebujących nawet duże niehandlowe partie żywności, której grozi przeterminowanie.

Zebrana żywność, za pośrednictwem ponad trzystu organizacji partnerskich, trafia każdego miesiąca do kilkudziesięciu tysięcy osób, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej.

Skala niedożywienia trudna jest do oszacowania. Nikt nie prowadzi badań czy statystyk pozwalających na określenie rozmiarów tego zjawiska. W samym Krakowie działa kilkadziesiąt instytucji publicznych i pozarządowych, które wydają posiłki potrzebującym. Część z nich prowadzi kwestę żywności na własną rękę, co skupia ich energię na tej działalności, często też z powodu braku odpowiedniego magazynu, nie mogą zagospodarować dużych partii darów. Z myślą o nich powstał w Krakowie Bank Żywności.

Bank Żywności realizuje swoją misję poprzez:

 • Pozyskiwanie żywności, w tym niehandlowej - o krótkich terminach przydatności do spożycia, wadliwych opakowaniach, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń.

 • Magazynowanie otrzymanej żywności i jej racjonalną dystrybucję wśród najbardziej potrzebujących za pośrednictwem organizacji pozarządowych i placówek pomocy społecznej.

 • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.

 • Kształtowanie postaw prospołecznych, promocję idei wolontariatu.

 • Organizowanie akcji dobroczynnych: „Świąteczna Zbiórka Żywności” i Zbiórka Żywności „Podziel się Posiłkiem”.

 • „Realizację unijnych programów pomocowych – PEAD (2004-2013) i Program Operacyjny Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (od 2014)”

Stowarzyszenie “Bank Żywności w Krakowie” formalnie zostało zarejestrowane w 1997 roku, ale pierwsze działania zmierzające do jego utworzenia podjęto już w 1995 roku. Impulsem do powstania Banku Żywności w Krakowie były kontakty z Fundacją Banku Żywności SOS w Warszawie i współpraca w 1996 roku przy dwóch projektach koordynowanych przez tę fundację: „Dzielimy się tym, co mamy” oraz Pogotowie Św. Mikołaja.

Akcje te, mające na celu pomoc rzeczową dla osób najuboższych (świąteczne paczki dla dzieci z rodzin ubogich oraz ponad 30 ton ziemniaków i innych warzyw na rzecz jadłodajni, kuchni dla ubogich), przekonały przyszłych lokalnych partnerów do misji Banków Żywności. Aby przygotować się do racjonalnej dystrybucji wiejskich ziemiopłodów, pozyskanych w zamian za organizację wycieczek dla dzieci wiejskich, przeprowadzone zostało pierwsze badanie potrzeb krakowskich organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej. Okazało się, że są one ogromne.

I tak przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej oraz lokalnych władz założyli stowarzyszenie „Bank Żywności w Krakowie”. W pierwszym roku działalności przekazaliśmy niespełna 30.000 kg żywności, a na koniec roku 2010 licznik wskazujący wydaną żywność w ciągu 13 lat działalności, wybił ponad 25.000.000 kg. Z lokalnej organizacji zasilającej na początku kilkanaście placówek z terenu miasta Krakowa staliśmy się partnerem ponad 300 organizacji i instytucji z całej Małopolski.

O sile Banku Żywności decydują zaangażowani ludzie. Na co dzień w Banku pracuje kilkanaście osób (pracownicy etatowi, współpracownicy, wolontariusze, osoby kierowane przez MOPS do tzw. „prac społecznie użytecznych”). Codzienną pracę oraz działalność stowarzyszenia wspierają z dużym zaangażowaniem członkowie stowarzyszenia.

Członkowie Rady Banku Żywności:

Przewodnicząca – Beata Ciepła
Wiceprzewodnicząca – Krystyna Sadowska
Skarbnik – Marta Matuszczak
Sekretarz – Michał Lech
Członek – Justyna Liptak

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Marek Zając
Członek – Elżbieta Zając
Członek – Józef Kokot

  Aktualny statut

Bank Żywności w Krakowie jako organizacja pożytku publicznego sporządza i podaje do publicznej wiadomości sprawozdania: finansowe i merytoryczne za każdy rok swojej działalności. Na tej stronie sukcesywnie będziemy publikować powyższe sprawozdania. Sprawozdania z działalności Banku Żywności w Krakowie jako Organizacji Pożytku Publicznego:

  Sprawozdanie finansowe za rok 2013 
   Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013
   Sprawozdanie finansowe za rok 2012
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
Sprawozdanie finansowe za rok 2011
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

 

 

Zespół Banku:

  DSC0033

Nasz magazyn i infrastruktura

View the embedded image gallery online at:
http://krakow.bankizywnosci.pl/o-banku#sigProIdd5a08dc427

Nasi Partnerzy

Kontakt z Bankiem

 • Bank Żywności w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
 • (12) 257-00-05 i (12) 257-00-06
 • fax.: (12) 384-88-27
 • bz.krakow@bankizywnosci.pl
 • Formularz kontaktowy
 • Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (magazyn 8:00 - 14:00).