Przekaż darowiznę

Ufunduj posiłki dla potrzebujących

Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i przekazujemy potrzebującym.
Dlatego Twoja 1 złotówka to aż 16 posiłków.

17,50 zł

Posiłki dla osoby samotnej
przez 2 miesiące

17,50 zł

Posiłki dla osoby samotnej
przez 2 miesiące

Przekazuję

35 zł

Posiłki dla 4-osobowej rodziny
przez 1 miesiąc

35 zł

Posiłki dla 4-osobowej rodziny
przez 1 miesiąc

Przekazuję

Pomóż tyle,
ile możesz

Pomóż tyle, ile możesz

Przekazuję