Darczyńcy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i posiadasz żywność, którą chcesz się podzielić, by pomagać potrzebującym, możesz przekazać ją Bankowi Żywności w Krakowie jako darowiznę żywnościową bez obciążeń podatkowych.

 

W sprawie przekazania darowizny, prosimy o kontakt:
bz.krakow@bankizywnosci.pl lub telefonicznie 730 900 571

Jakie produkty można przekazać do Banku Żywności w Krakowie?

Mając na uwadze potrzeby żywieniowe osób, do których trafia darowana żywność, przyjmujemy każdy rodzaj artykułów spożywczych.

Możesz przekazać nam: 

Przyjmujemy żywność pełnowartościową, również tą z krótkim terminem przydatności do spożycia (dostarczone minimum 2 dni przed terminem przydatności), żywność wycofana z obrotu handlowego ze względu na błędne lub niekompletne oznakowanie oraz nadwyżki produkcyjne.

Co dzieje się z przekazaną żywnością?

Po odbiorze od darczyńcy żywność jest przechowywana w naszym magazynie. Przechowywanie przedmiotu darowizny odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (zgodnie z zasadami HACCP) oraz ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi przechowywania i transportu przekazanymi przez Darczyńcę.
Bank Żywności w Krakowie rejestruje darowizny w systemie magazynowym zgodnie z dokumentem otrzymanym przez darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze. Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn.
Na potwierdzenie przekazania produktów do Banku Żywności w Krakowie przedsiębiorca otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy, dokument WZ (wydania z magazynu), fakturę wewnętrzną lub umowę darowizny.

Jesteśmy w pełni profesjonalni:

Jakie są korzyści z dokonywania darowizn żywności?

Darowizny żywności umożliwiają

Do kogo trafia żywność przekazana Bankowi Żywności w Krakowie?

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych pracowników oraz wolontariuszy, którzy w oparciu o profesjonalne zaplecze logistyczne, są w stanie w krótkim czasie rozdysponować poprzez lokalne organizacje dobroczynne duże partie żywności.

 

Pozyskaną żywność przekazujemy naszym organizacjom partnerskim. Na co dzień współpracujemy z blisko 220 organizacjami, regularnie przekazując żywność dla ich podopiecznych. Ze wsparcia żywnościowego Banku Żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Bank Żywności w Krakowie wspiera żywnością zarówno seniorów, dorosłych, jak i dzieci.

Materiały opracowane w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

                                                          

Materiały do pobrania: