Darczyńcy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i posiadasz żywność, którą chcesz się podzielić, by pomagać potrzebującym, możesz przekazać ją Bankowi Żywności w Krakowie jako darowiznę żywnościową bez obciążeń podatkowych.

 

W sprawie przekazania darowizny, prosimy o kontakt:
bz.krakow@bankizywnosci.pl lub telefonicznie 730 900 571

Jakie produkty można przekazać do Banku Żywności w Krakowie?

Mając na uwadze potrzeby żywieniowe osób, do których trafia darowana żywność, przyjmujemy każdy rodzaj artykułów spożywczych.

Możesz przekazać nam: 
 • Produkty świeże i sezonowe jak pieczywo, owoce, warzywa,
 • Produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych, np. jogurty, sery, masło, mięso czy wędliny,
 • Produkty trwałe np. makarony, ryże, kasze, słodycze, bakalie, przyprawy i oleje,
 • Napoje,
 • Produkty dla dzieci.

Przyjmujemy żywność pełnowartościową, również tą z krótkim terminem przydatności do spożycia (dostarczone minimum 2 dni przed terminem przydatności), żywność wycofana z obrotu handlowego ze względu na błędne lub niekompletne oznakowanie oraz nadwyżki produkcyjne.

Co dzieje się z przekazaną żywnością?

Po odbiorze od darczyńcy żywność jest przechowywana w naszym magazynie. Przechowywanie przedmiotu darowizny odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (zgodnie z zasadami HACCP) oraz ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi przechowywania i transportu przekazanymi przez Darczyńcę.
Bank Żywności w Krakowie rejestruje darowizny w systemie magazynowym zgodnie z dokumentem otrzymanym przez darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze. Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn.
Na potwierdzenie przekazania produktów do Banku Żywności w Krakowie przedsiębiorca otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy, dokument WZ (wydania z magazynu), fakturę wewnętrzną lub umowę darowizny.

Jesteśmy w pełni profesjonalni:
 • Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo przekazywanej żywności,
 • Nasi pracownicy posiadają wszystkie, niezbędne szkolenia: minimum sanitarne, BHP, obsługa wózków podnośnikowych i windy towarowej,
 • Posiadamy1250 m kw. powierzchni magazynowej oraz komorę chłodniczą o powierzchni 50 m kw.,
 • Dysponujemy dwoma samochodami dostawczymi, które dostosowane są do przewożenia mrożonek i produktów świeżych,
 • Gwarantujemy sprawny i terminowy odbiór dużych partii żywności,
 • Udzielamy szczegółowych informacji dotyczących ilości i asortymentu żywności przekazywanej poszczególnym odbiorcom.

Jakie są korzyści z dokonywania darowizn żywności?

Darowizny żywności umożliwiają
 • Poczucie spełnienia dobrego uczynku i zaspokojenie potrzeby pomocy innym ludziom.
 • Dbanie o środowisko naturalne – Darczyńca przekazując żywność tym samym ratuje ją przed zmarnowaniem, ogranicza marnowanie energii i wody.
 • Zwolnienie z podatku VAT – darczyńca żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego zwolniony jest z obowiązku odprowadzania podatku VAT od darowizny, jeśli darowizna będzie przeznaczona na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
 • Zaliczenie wartości darowizny żywnościowej do kosztów uzyskania przychodu – każdy przedsiębiorca, który przekaże żywność Bankowi Żywności w Krakowie, może cenę jej nabycia lub koszt wytworzenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszyć podstawę podatku CIT.

Do kogo trafia żywność przekazana Bankowi Żywności w Krakowie?

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych pracowników oraz wolontariuszy, którzy w oparciu o profesjonalne zaplecze logistyczne, są w stanie w krótkim czasie rozdysponować poprzez lokalne organizacje dobroczynne duże partie żywności.

 

Pozyskaną żywność przekazujemy naszym organizacjom partnerskim. Na co dzień współpracujemy z blisko 220 organizacjami, regularnie przekazując żywność dla ich podopiecznych. Ze wsparcia żywnościowego Banku Żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Bank Żywności w Krakowie wspiera żywnością zarówno seniorów, dorosłych, jak i dzieci.

Materiały opracowane w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

                                                          

Materiały do pobrania: