Władze

Rada Banku Żywności

Beata Ciepła

Przewodnicząca

Krystyna Sadowska

Wiceprzewodnicząca

Marta Matuszczak

Skarbnik

Michał Lech

Sekretarz

Justyna Liptak

 Członek

Komisja rewizyjna

Marek Zając

Elżbieta Zając

Maria Ujwary