Wspieraj nas

Każdego miesiąca nasza pomoc trafia do około 75 000 najbiedniejszych mieszkańców Małopolski. Mając na sercu dobro naszych podopiecznych, staramy się pracować w sposób jak najbardziej profesjonalny i efektywny, by móc wywiązywać się z założonych celów.

Realizowane przez Bank Żywności w Krakowie projekty wymagają nakładów finansowych. Liczymy na wsparcie firm i instytucji, a także osób prywatnych. W ten sposób każdy może włączyć się w naszą misję zmniejszając obszar niedożywienia w naszym regionie i ratując żywność przed zmarnowaniem.

Bank Żywności z zasady nie kupuje żywności, otrzymuje ją w formie darowizn od producentów, dystrybutorów żywności, detalistów oraz ze zbiórek publicznych. Zebrane środki finansowe przeznaczane są na wydatki związane z transportem, magazynowaniem i dystrybucją żywności oraz na realizację projektów edukacyjnych i społecznych.

Zainwestuj w program zmniejszania obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Wesprzyj Bank Żywności w Krakowie.

Numer konta
w PLN

Bank Żywności w Krakowie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN:
PL75160010130002001162122001
BIC/SWIFT PPABPLPK

Numer konta
w USD

Bank Żywności w Krakowie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN:
PL89160010130002001162122040
BIC/SWIFT: PPABPLPK

Numer konta
w Euro

Bank Żywności w Krakowie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN:
PL6216001013000200116212 2041
BIC/SWIFT: PPABPLPK

Wszelkie darowizny przekazywane na konto stowarzyszenia dają możliwość odpisania tej kwoty od podstawy opodatkowania. Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu:
  • w przypadku osób fizycznych do 6% dochodu;
  • w przypadku osób prawnych do 10% dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W przypadku wpłaty błyskawicznej przez PayU lub PayPal otrzymasz stosowne potwierdzenie na wcześniej podany adres mailowy. Poniżej przyciski przenoszące na stronę wpłat.