Zainwestuj w nas

Każdego miesiąca nasza pomoc trafia do około 62 000 najbiedniejszych mieszkańców Małopolski. Mając na sercu dobro naszych podopiecznych, staramy się pracować w sposób jak najbardziej profesjonalny i efektywny, by móc wywiązywać się z założonych celów.

Realizowane przez Bank Żywności w Krakowie projekty wymagają nakładów finansowych. Liczymy na wsparcie firm i instytucji, a także osób prywatnych. W ten sposób każdy może włączyć się w naszą misję zmniejszając obszar niedożywienia w naszym regionie i ratując żywność przed zmarnowaniem.

Bank Żywności nie kupuje żywności, otrzymuje ją w formie darowizn od producentów, dystrybutorów żywności, detalistów oraz ze zbiórek publicznych. Zebrane środki finansowe przeznaczane są na wydatki związane z transportem, magazynowaniem i dystrybucją żywności oraz na realizację projektów edukacyjnych i społecznych.

Zainwestuj w program zmniejszania obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Wesprzyj Bank Żywności w Krakowie.

Numer naszego konta
 BNP Paribas Bank Polska S.A.
75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

Wszelkie darowizny przekazywane na konto stowarzyszenia dają możliwość odpisania tej kwoty od podstawy opodatkowania. Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu:

  • w przypadku osób fizycznych do 6% dochodu;
  • w przypadku osób prawnych do 10% dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.2

Jakie są potrzeby Banku Żywności w Krakowie ?