Ludzie

BIURO:

Beata Ciepła

Przewodnicząca Rady, Koordynator POPŻ

Mail: beata.ciepla@bzkrakow.pl

Justyna Liptak

Dyrektor

Mail: justyna.liptak@bzkrakow.pl
Tel. 600 – 432 – 471

Dominika Łukasik

Koordynator Dystrybucji, Program POPŻ

Mail: dominika.lukasik@bzkrakow.pl
Tel. 730 – 900 – 571

irena afanasjewa

Specjalista ds. zbiórek żywności i wolontariatu

Mail: zbiorka@bzkrakow.pl
Tel.  796 – 721 – 555

Dorota Karcz

Koordynator biura, administracja, księgowość

Mail: dorota.karcz@bzkrakow.pl
Tel. 730 – 900 – 467

Angelika Knop

Specjalista ds. promocji i marketingu

Mail: angelika.knop@bzkrakow.pl
Tel. 692 – 067 – 481

artur jurkowski

Koordynator Komunikacji Społecznej

Mail: artur.jurkowski@bzkrakow.pl
Tel. 794 – 648 – 385

Anna anuszkiewicz

Specjalista ds. koordynacji darowizn żywności

Mail: anna.anuszkiewicz@bankizywnosci.pl
Tel. 793 432 471

MAGAZYN I TRANSPORT

Ryszard trawiński

Kierownik magazynu

Jerzy Jasiówka

Kierowca, magazynier

Jacek sroka

Magazynier