Odbiorcy

Jesteśmy organizacją, która poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej dąży do zaspokojenia potrzeb żywnościowych najuboższych mieszkańców Małopolski. W swoim działaniu kierujemy się koniecznością właściwego wykorzystania żywności otrzymanej od Darczyńców oraz zagwarantowania Odbiorcom dostarczenia bezpiecznej żywności zgodnie z ich potrzebami.

Czujemy się odpowiedzialni za pozyskaną przez nas żywność: od momentu przyjęcia jej do naszego magazynu aż do przekazania ostatecznemu konsumentowi. Chcemy mieć pewność, że trafia ona do osób najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Kto może otrzymać żywność?

Współpracujemy z:

Nie przekazujemy żywności osobom prywatnym ani organizacjom, które potrzebują żywności w celu zorganizowania jednorazowych imprez okolicznościowych.

Nawiązanie współpracy

Warunkiem nawiązania współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie jest dostarczenie „Wniosku o nawiązanie współpracy”.

Jeśli Twoja organizacja chciałaby odbierać żywność z Banku Żywności w Krakowie, wypełnij formularz i prześlij go na poniższy adres albo dostarcz osobiście:

Bank Żywności w Krakowie
ul. Zabłocie 20
30-701 Kraków
tel.: 694 436 435
e-mail: bz.krakow@bankizywnosci.pl

Wnioski niespełniające wymogów formalnych, tj. niezgodne z formularzem, bez załączników, niepodpisane, nieczytelne, niezawierające wymaganych informacji są automatycznie odrzucane.
Bank Żywności w Krakowie może ustanowić inny tryb i zasady nawiązywania współpracy w przypadku realizacji specjalnych Programów.

 

Jak przebiega darowizna żywności?

Materiały opracowane w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.