"Zdrowo na Bank"

"Zdrowo na Bank"

Bank Żywności w Krakowie realizuje projekt pt. „Zdrowo na Bank” skierowany do uczniów szkół podstawowych z Krakowa. Projekt obejmuje następujące zadania: Zajęcia w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów klas 0-3…

Realizacja zadania publicznego

Bank Żywności w Krakowie realizuje projekt pt. ,,Redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023r.” Głównym celem projektu…

Realizacja zadania publicznego

Bank Żywności w Krakowie w dniach 01.12.2020 do 31.12.2021 realizuje projekt pt. ,,Dostarczanie żywości potrzebującym mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków, w tym osobom przebywającym na kwarantannie, w izolacji oraz osobom niesamodzielnym…