Informacja o realizacji zadania publicznego

By in ,
Informacja o realizacji zadania publicznego

Bank Żywności w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizował będzie zadanie publiczne tj. Dostarczanie żywności osobom przebywającym na kwarantannie lub izolacji oraz niesamodzielnym mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków.

Głównym celem realizacji zadania jest dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności osobom przebywającym na kwarantannie, w izolacji oraz osobom niesamodzielnym (niepełnosprawnym, chorym, starszym).

Działania podejmowane w ramach realizacji niniejszego zadania odpowiadają na zdiagnozowane problemy; nabierają one szczególnego znaczenia w niestety wciąż aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, kiedy to dostępność osób niesamodzielnych do wielu świadczeń i usług, w tym do pomocy materialnej jest mocno utrudniona lub wręcz ograniczona.

W ramach realizowanego zadania Bank Żywności zapewni stały dostęp do żywności (trwałej, długoterminowej pochodzącej z Programu POPŻ Podprogram 2021 – mleko, cukier, konserwy, makaron, itp) oraz żywności świeżej (owoce, warzywa, nabiał, dania gotowe) pozyskiwanej od darczyńców – producentów, dystrybutorów, z ofiarności publicznej.

Po uzyskaniu skierowania/ zlecenia objęcia pomocą żywnościową z MOPS, Bank Żywności w Krakowie przygotuje paczkę żywnościową , a następnie dostarczy ją do osoby potrzebującej (w izolacji, kwarantannie lub niesamodzielnej) za pomocą transportu własnego lub wolontariuszy.

Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z założeniami konkursu, beneficjentami realizowanego zadania publicznego będą wyłącznie potrzebujący mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków (osoby niesamodzielne, wskazane przez MOPS, głownie seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami) oraz osoby przybywające do Krakowa i wskazane do objęcia wsparciem przez MOPS w Krakowie.

Projekt jest kontynuacją zadania ,,Dostarczanie żywości potrzebującym mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków, w tym osobom przebywającym na kwarantannie, w izolacji oraz osobom niesamodzielnym w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku”.