Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Krakowa

By in
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Krakowa

Miasto Kraków wspiera działalność Banku Żywności dla potrzebujących  od założenia w 1997. Gmina Miejska Kraków dąży do zwiększenia dostępności pomocy żywnościowej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i zapewnia posiłek lub żywność osobom potrzebującym, objętym wsparciem MOPS. Działania w ramach wspieranego z budżetu Miasta projektu  realizowanego aktualnie przez nasze Stowarzyszenie pozwalają wzbogacić tę formę pomocy oraz poszerzyć grupy odbiorców pomocy poprzez dystrybucję żywności za pośrednictwem organizacji partnerskich Banku Żywności w Krakowie.

Projekt zakłada zapewnienie stałego, comiesięcznego wsparcia żywnościowego dla grup społecznych objętych projektem poprzez:

  • wspieranie placówek pomocowych, świetlic dla dzieci i młodzieży, jadłodajni i kuchni prowadzących dożywianie osób bezdomnych i ubogich,
  • regularne wspieranie – we współpracy z tymi organizacjami – osób i rodzin najuboższych poprzez zapewnienie comiesięcznych paczek żywnościowych. Zapewnienie dodatkowej żywności pozwoli na przygotowywanie bardziej urozmaiconych i pełnowartościowych posiłków.


Cele szczegółowe:

  • pozyskiwanie, magazynowanie i redystrybucja żywności wśród partnerów Banku Żywności – przytulisk, schronisk, organizacji i ośrodków prowadzących dożywianie lub wydawanie żywności w formie paczek,
  • analiza potrzeb żywnościowych organizacji partnerskich
  • monitoring potrzeb organizacji oraz wykorzystania otrzymanej z Banku żywności
  • dystrybucja żywności pochodzącej z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027– mechanizmu pomocowego w ramach EFS+.
  • rozwój współpracy z darczyńcami, w szczególności z sieciami handlowymi – codzienne odbiory świeżej żywności, wzbogacającej asortyment oferowanego wsparcia (pieczywo, owoce, warzywa, nabiał, wędliny, dania gotowe, ryby).

Projekt zakłada pozyskanie i dystrybucję minimum 1.414,07 ton żywności (minimum 471,357 ton rocznie) dla około 35 organizacji i placówek wspierających potrzebujących krakowian.

Każdego roku z pomocy Banku Żywności skorzysta w Krakowie minimum 4.714 osób – ubogich, niedożywionych, zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym (łącznie podczas trwania projektu zakładamy dotarcie do 10.000 osób).

Łączne zaangażowanie finansowe budżetu Miasta w Krakowie w realizacji zadania wyniesie od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2026 łącznie 404 020 zł z tego 64 130 zł zostanie wydatkowane w 2023 roku. 

Tytuł zadania publicznego:  Redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków