Krakowska Zbiórka Żywności wśród firm

By in , ,
Krakowska Zbiórka Żywności wśród firm

Akcja Krakowska Zbiórka Żywności organizowana jest po raz pierwszy przez Bank Żywności w Krakowie w partnerstwie z Miastem Kraków. Bierze w niej udział 19 firm, uczelni i urzędów z terenu naszego miasta. Żywność będzie zbierana w 33 lokalizacjach.

W Polsce ponad 1,6 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że na wszystkie swoje wydatki mają do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Trwająca od roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Krakowian, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały.

Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni – to tylko część grup, do których trafia pomoc Banku Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia.

Akcja odbywać się będzie między 21 a 25 czerwca 2021. Zbierane są produkty o długiej trwałości jak: konserwy mięsne, rybne, warzywne, dżemy, mleko UHT, olej, czekolada i bakalie, soki oraz produkty żywnościowe dla dzieci.

Możliwe będzie włączenie się do zbiórki także w formule online z wykorzystaniem aplikacji do darowizn ze strony internetowej Banku Żywności w Krakowie:

Wszystkie zebrane w czasie zbiórki środki przeznaczone będą na zakup żywności, która z pozostałymi zebranymi stacjonarnie darami trafi do potrzebujących po zakończeniu akcji.

Krakowska Zbiórka Żywności organizowana przez Bank Żywności w Krakowie wierzy, że Krakowska Zbiórka Żywności to nowa forma partnerskiego współdziałania samorządu, biznesu i nauki, która – mamy nadzieję – stanie się nową tradycją wśród akcji społecznych organizowanych w Krakowie.

W pierwszej Krakowskiej Zbiórce Żywności biorą udział:

 1. Urząd Miasta Krakowa – 14 lokalizacji
 2. Krakowski Park Technologiczny – 2 lokalizacje
 3. HCL Technologies Ltd.
 4. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
 5. Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
 6. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.
 7. HEINEKEN Global Shared Services Sp. z o.o.
 8. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 9. Shell Business Operations Krakow
 10. Zarząd Inwestycji Miejskich
 11. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 12. Samorząd Uczniowski I LO
 13. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 14. Akademia Ignatianum w Krakowie
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 16. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 17. Klimat – Energia – Gospodarka Wodna
 18. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 19. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie