Nabór na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019

By in
Nabór na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019

Bank Żywności w Krakowie poszukuje trenerów do realizacji działań towarzyszących w ramach  POPŻ 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Działania towarzyszące realizowane są w formie warsztatów praktycznych w następujących zakresach:   

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych oraz produktów lokalnych i sezonowych. Celem warsztatów będzie nauka praktycznych umiejętności dotyczących gotowania,  przetwarzania, przechowywania żywności oraz nauka zasad prawidłowego odżywiania.  Czas trwania ok.  3 h.
 • warsztaty żywieniowe – dla różnych grup wiekowych przekazujące wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności dotyczących wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety. Uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych. Czas trwania 2 h.
 •  warsztaty edukacji ekonomicznej –  dla różnych grup wiekowych – nauka tworzenia, realizacji i kontroli domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Czas trwania ok 2 h.
 • warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu marnowaniu żywności –  weryfikacja wiedzy  uczestników w zakresie zasad ekonomicznego robienia zakupów, przechowywania żywności, czytania etykiet. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę jak zagospodarowywać żywność z POPŻ oraz żywnością świeżą, krótkoterminową  (jeśli taką otrzymują). Czas trwania ok 2 h.
 •  doradztwo dietetyczne – jednorazowa konsultacja 1 h (60 min.).

Oferta obejmuje:  Przygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich przeprowadzenie aktywnymi metodami w miejscu wskazanym przez organizatora. Działania będą realizowane na terenie Województwa Małopolskiego. Czas realizacji warsztatów październik 2019  – czerwiec  2020.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, żywieniowych i/ lub ekonomicznych,
 • umiejętność  pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,
 • komunikatywność,
 • chęć zaangażowania się w realizację misji Banku Żywności.

Kryteria oceny ofert: cena i posiadane doświadczenie.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa zlecenia ze stawką godzinową, a w przypadku firmy w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Osoby / Firmy aplikujące zobowiązują się spełniać wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2019.

Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie lub scany dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, w tym konieczne doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu włączenia społecznego,
 • informacje o proponowanej stawce za 1h (60 min.) prowadzenia warsztatu oraz stawce konsultacji dietetycznej za 1h (60 min.).
 • w przypadku osoby prywatnej CV powinno zawierać klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Żywności w Krakowie celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” . 

Ofertę złożyć pocztą elektroniczną na adres: justyna.liptak@bzkrakow.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Bank Żywności w Krakowie, ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków.

Zapraszamy do składania ofert.