Więcej uratowanej żywności dzięki NFOŚ

By in
667
Więcej uratowanej żywności dzięki NFOŚ

Niezmiernie miło nam poinformować, iż nasz projekt związany z rozbudowaniem infrastruktury BŻK uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu był rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.

Założone przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie i rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem żywności mrożonej oraz żywności pochodzącej z restauracji i cateringu.

Projekt zakłada działania związane z modernizacją magazynu żywności, zakupem i instalacją wyposażenia:

  • zakupu akumulatorowego wózka elektrycznego z platformą akumulatora, udźwig, min. 2000 kg,
  • zakup samochodu dostawczego mroźni,
  • zakup pojemników i termosów do transportu żywności z cateringu.

Realizacja zadań i rozwój aktualnie posiadanej infrastruktury technicznej są zgodne z celami programu priorytetowego. Usprawnią one procesy logistyczne związane z pozyskaniem, transportem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych i/lub niespożytych artykułów żywnościowych.

W szczególności będą one miały znaczenie dla zapobiegania powstawania odpadów w sektorze restauracyjnym oraz produkcji i obrotu produktami mrożonymi. Dania gotowe oraz produkty mrożone są szczególnie narażone na zmarnowanie i zniszczenie. Dzięki nowemu wyposażeniu będziemy mogli ratować jeszcze więcej żywności przed zmarnowaniem.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)