Krakowska Zbiórka Żywności  2023, 9-13 października

By in
Krakowska Zbiórka Żywności  2023, 9-13 października

Zadbajmy o potrzebujących mieszkańców Krakowa

W Polsce prawie 2 miliony osób żyje w ubóstwie. Oznacza to, że na wszystkie swoje wydatki mają do dyspozycji mniej niż 700 zł miesięcznie. To mniej niż 23 złote na dzień.  W czasach inflacji dramatycznie przybywa potrzebujących.

Mieszkańcy Krakowa: osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni, bezrobotni i uchodźcy z Ukrainy- to tylko część grup, do których trafia pomoc Banku Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia.

Zapraszamy do włączenia się w zbiórkę żywności dla osób potrzebujących pomocy. Akcja Krakowska Zbiórka Żywności współorganizowana od 2021 roku przez Miasto Kraków i Bank Żywności w Krakowie jest adresowana do firm, urzędów, uczelni, szkół i innych instytucji z terenu naszego miasta.

Termin zbiórki to 9-13 października 2023.

Organizatorzy Zbiórki proszą o następujące produkty: konserwy mięsne, rybne, warzywne, dżemy, mleko UHT, olej, ryż, cukier, mąka, makaron, kasza, czekolada, soki oraz żywność dla dzieci.

Żeby wziąć udział w Krakowskiej Zbiórce Żywności i pomóc osobom w niedostatku, należy:

  • Zgłosić chęć udziału mailowo do  poniedziałku 11 września –  godz. 12.00:  kzz@bzkrakow.pl
  • wyznaczyć w zgłoszeniu osobę odpowiedzialną za zbiórkę w Państwa firmie/instytucji, z którą zostaną ustalone wszystkie szczegóły akcji, podając kontakt mailowy i telefoniczny,
  • przygotować miejsce zbiórki. Bank Żywności dostarczy wszystkie potrzebne materiały promocyjne oraz oznakowane kartony na żywność w tygodniu poprzedzającym zbiórkę,
  • zapełnić kartony trwałą żywnością,
  • poinformować koordynatora Zbiórki, kiedy kartony będą pełne. Bank Żywności zajmie się odbiorem żywności i jej dostarczeniem do potrzebujących. 

Firma/instytucja  biorąca udział w zbiórce otrzyma również materiały promocyjne w formie elektronicznej w celu nagłośnienia akcji w kanałach komunikacji wewnętrznej.

Bank Żywności w Krakowie

Bank Żywności w Krakowie został założony w 1997 roku. Od powstania Stowarzyszenia zebrał ponad 76 milionów kg produktów spożywczych o wartości 307 mln zł. Zebrana żywność, za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich, trafia każdego miesiąca do ponad 75 tysięcy osób w Krakowie i Małopolsce, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej.

Oprócz żywności pozyskiwanej od darczyńców: producentów, dystrybutorów, sieci handlowych oraz osób prywatnych  od 2004 roku Stowarzyszenie realizuje też europejskie programy pomocowe dla najuboższych.

Zbiórki Żywności to szczególne, bardzo ważne akcje społeczne, które są organizowane od ponad 20 lat. Dwa razy w roku – w okresie przedświątecznym przeprowadzane są ,,Wielkanocna Zbiórka Żywności” oraz  ,,Świąteczna Zbiórka Żywności”.  Od 2021 roku we współpracy z Miastem Kraków organizowana jest Krakowska Zbiórka Żywności. W ubiegłym roku w zbiórce wzięło udział 25 firm, uczelni i urzędów. Żywność była zbierana w 60 lokalizacjach. Udało się zebrać 5 416 kg żywności.