1% podatku

Przekaż 1% naszej organizacji
Pomóż nam pomagać! Przekaż nam 1 % swojego podatku, który oddajesz Fiskusowi.
Codziennie przeciwdziałamy marnowaniu żywności i niedożywieniu
wśród mieszkańców Małopolski. 
Ratuj z nami jedzenie.

Z naszej pomocy każdego miesiąca korzysta około ok. 60 000 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Są to dzieci ze środowisk ubogich, osoby niepełnosprawne, chore, samotne i bezdomne.

Nasza działalność możliwa jest dzięki wsparciu firm, instytucji i osób prywatnych. Wspierając nas, każdy może włączyć się w niesienie pomocy bliźniemu. Jedna złotówka przekazana na działalność naszej organizacji to aż 16 posiłków dla osób najbardziej potrzebujących.

Naszymi stałymi partnerami jest kilkadziesiąt firm zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności oraz blisko 200 organizacji pozarządowych i placówek pomocy społecznej, z pomocą których nasze działania docierają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Wierzymy, że nie zawiedliśmy okazywanego nam dotychczas zaufania.

Efektem naszej pracy w 2020 roku jest:
  • 4 047 654,77 kg przekazanej żywności potrzebującym,
  • 2 354 324,88  kg żywności przekazanej dzięki programowi POPŻ
  • 1 662 182,42  kg uratowanej żywności,
  • 60 tysięcy osób objętych pomocą,
  • 198 organizacji partnerskich,
  • 26 818 863,90 zł – wartość przekazanej pomocy żywnościowej

Pomóżcie nam Państwo działać jeszcze efektywniej, podarujcie nam swój 1% podatku, a my zamienimy go w żywność dla osób najbardziej potrzebujących.

BANK ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE
KRS – 0000143611

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online rozliczysz dzięki
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.