POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie:transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych oraz wymagających transportu chłodniczego w…

Poszukiwany Trener/ka Działań Towarzyszących

Poszukiwany Trener/ka Działań Towarzyszących

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia osoby/osób na stanowisko: Trener Działań Towarzyszących  w ramach Programu  Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w Podprogramie w Podprogramie 2023. Wytyczne do Programu dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie warsztatów w następujących zakresach:

  1. warsztaty kulinarne
  2. warsztaty dietetyczne
  3. warsztaty łączące temat zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności
  4. warsztaty edukacji ekonomicznej
  5. warsztaty edukacji ekologicznej

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich prowadzenie aktywnymi metodami we wskazanym przez zamawiającego miejscu (województwo małopolskie).
Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie tematyki prowadzonego warsztatu. 
 
Oferty należy złożyć na załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi  doświadczenie i kwalifikacje oferenta w obszarze, na który składa ofertę oraz projektem scenariusza zajęć.
Załączniki do oferty:

  • Dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje.
  • Projekt scenariusza warsztatów.

Sposób złożenia oferty:
Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres justyna.liptak@bankizywnosci.pl lub pocztą/ osobiście  pod adresem ul. Zabłocie 20/22 30-701 Kraków
Oferty należy złożyć do 7 czerwca 2024 do godziny 16.00

Pobierz załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1