Otwarty nabór na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2017

By in
Otwarty nabór na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Bank Żywności w Krakowie ogłasza nabór na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2017

W związku z rozpoczęciem Podprogramu 2017 POPŻ 2014 – 2020 współfinansowane go z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Krakowie poszukuje trenerów do realizacji warsztatów praktycznych w zakresie działań towarzyszących, w następujących zakresach:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych oraz produktów lokalnych i sezonowych. Celem warsztatów będzie nauka praktycznych umiejętności dotyczących gotowania, przetwarzania, przechowywania żywności oraz nauka zasad prawidłowego odżywiania. Czas trwania ok 3 h.

– warsztaty żywieniowe dla różnych grup wiekowych przekazujące wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności dotyczących wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety. Uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych. Czas trwania 2 h.

– warsztaty edukacji ekonomicznej dla różnych grup wiekowych – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Czas trwania ok 2 h.

– warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu marnowaniu żywności: weryfikacja wiedzy uczestników w zakresie zasad ekonomicznego robienia zakupów, przechowywania żywności, czytania etykiet. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę jak zagospodarowywać żywność z POPŻ oraz świeżą, krótkoterminową (jeśli taką otrzymują). Czas trwania ok 2 h.

– doradztwo dietetyczne – jednorazowa konsultacja 1 h (60 min.).

Oferta obejmuje: Przygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich przeprowadzenie aktywnymi metodami w miejscu wskazanym przez organizatora. Działania będą realizowane na terenie Województwa Małopolskiego. Czas realizacji warsztatów październik 2017 – czerwiec 2018.

WYMAGANIA:
  • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, żywieniowych i/ lub ekonomicznych,
  • umiejętność pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  • doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,
  • komunikatywność,
  • chęć zaangażowania się w realizację misji Banku Żywności.

Kryteria oceny ofert: cena i posiadane doświadczenie.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa zlecenia ze stawką godzinową, a w przypadku firmy w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Osoby / Firmy aplikujące zobowiązują się spełniać wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017.

Link do wytycznych: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2017—materialy-aktualne—wrzesien-2017-r/

APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:
  • CV
  • list motywacyjny
  • kserokopie lub scany dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, w tym konieczne doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu włączenia społecznego
  • informacje o proponowanej stawce za 1h (60min.) prowadzenia warsztatu oraz stawce konsultacji dietetycznej za 1h (60min.).
  • w przypadku osoby prywatnej CV powinno zawierać klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182, 1662).”

 

Ofertę można złożyć pocztą elektroniczną na adres: justyna.liptak@bzkrakow.pl, osobiście, lub pocztą tradycyjną na adres: Bank Żywności w Krakowie, ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków.