Poszukiwane firmy transportowe

By in
Poszukiwane firmy transportowe

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców na świadczenie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Szczegóły zamówienia w załączniku.

Termin składania ofert: 26.10.2017 do godz. 16.00