Poszukiwane firmy transportowe

Poszukiwane firmy transportowe

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców na świadczenie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych w ramach Programu Operacyjnego…