Prawo a produkty po dacie

By in , ,
Prawo a produkty po dacie

Daty przydatności do spożycia to informacje, które mają służyć głównie nam – Konsumentom. Mają one ułatwiać dokonanie właściwego wyboru i zakupu produktu zgodnego z naszymi potrzebami. Niestety ich nieznajomość i niewłaściwa interpretacja przyczyniają się do wzrostu ilości wyrzucanej żywności.

Należy spożyć do

W ten sposób oznakowane są produkty nietrwałe mikrobiologicznie, takie, które łatwo się psują. Ta data informuje nas Konsumentów o tym, że po jej upływie dany produkt nie może być przeznaczony do obrotu i do spożycia – czyli my jako konsumenci nie powinniśmy go spożywać, a sprzedawca nie może go sprzedać. Mówi o tym artykuł: art. 52 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia:

,,Środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu”.

Należy zaznaczyć, że przekroczenie terminu przydatności nie zwalnia nas z odpowiedzialności za marnowanie. Pamiętajmy, że z jakiegoś powodu produkt się przeterminował – może niepotrzebnie go kupiliśmy, może o nim zapomnieliśmy.

Naszym zadaniem jest, aby zachować tutaj szczególną czujność i nie dopuścić do przeterminowania się produktu.

Najlepiej spożyć przed

Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Produkty oznaczone tą datą mogą być spożywane po upływie terminu wskazanego na opakowaniu. Termin ,,najlepiej spożyć przed” określa datę minimalnej trwałości – czyli datę, do której prawidłowo przechowywany lub transportowany produkt zachowuje pełne właściwości fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne, organoleptyczne.

Po upływie tej daty produkt nie może znajdować się w obrocie handlowym, można go jednak spożywać.

Ten termin w żaden sposób nie określa do kiedy żywność musi zostać zjedzona, aby nam nie zaszkodziła. Chodzi tutaj wyłącznie o podanie daty minimalnej trwałości produktu, czyli producent deklaruje, że do danego dnia jego żywność zachowa swoje właściwości smakowe, kolorystyczne, czy odżywcze.

Dlaczego daty są takie ważne?

Terminy umieszczane na etykietach powodują, że marnujemy żywność, która nadaje się do spożycia. Co roku w Wielkiej Brytanii 450 000 ton zdatnej do jedzenia żywności ląduje na wysypiskach śmieci tylko dlatego, że źle zinterpretowano datę przydatności.

Zwracamy uwagę jedynie na napis, ale nie bierzemy pod uwagę samego produktu. W konsekwencji ląduje on w koszu, a w raz z nim w koszu znajdują się nasze pieniądze, za które ten konkretny produkt kupiliśmy.

ZAWSZE zanim zjemy lub wyrzucimy, musimy sprawdzić organoleptycznie: powąchać, posmakować, obejrzeć produkt.

Kampania najlepiej spożyć dla środowiska

Kampanię można śledzić w naszych mediach społecznościowych:

Instagram

Facebook

Kampania jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.