NABÓR TRENERÓW DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH POPŻ 2021 Plus

By in
NABÓR TRENERÓW DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH POPŻ 2021 Plus

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie warsztatów w następujących zakresach:

  1. Warsztaty kulinarne – Forma tylko stacjonarna – możliwa do realizacji po zniesieniu obostrzeń związanych z organizacją stacjonarnych spotkań, szkoleń itp. Czas trwania około 3 h zegarowe.
  2. Warsztaty żywieniowe –  czas trwania 2h zegarowe
  3. Warsztaty ekologiczne – czas trwania 2h zegarowe
  4. Warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu marnowaniu jedzenia – czas trwania 2h zegarowe
  5. Warsztaty edukacji ekonomicznej – czas trwania 2h zegarowe

Działania Towarzyszące realizowane i finansowane są w  ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus.

Wytyczne do Podprogramu 2021 Plus dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

ZAMAWIAJĄCYBank Żywności w Krakowieul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków 
Osoba do kontaktu: Justyna Liptak
Przedmiot zamówieniaPrzygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich prowadzenie aktywnymi metodami we wskazanym przez zamawiającego miejscu (województwo małopolskie).

Tematyka warsztatów:
1. Kulinarne – dla różnych grup, na których uczestnicy przygotowują proste, łatwe i zdrowe potrawy. Forma warsztatu – stacjonarna –  możliwa do realizacji po zniesieniu obostrzeń związanych z organizacją stacjonarnych spotkań, szkoleń itp.
2. Żywieniowe – dotyczące żywienia,  zasad zdrowego odżywiania, komponowania posiłków, interpretowania etykiet produktów. Forma warsztatu stacjonarna/online
3. Ekologiczne – pogłębiające wiedzę na temat wpływu sposobu życia człowieka na stan środowiska naturalnego, nauka samodzielnego robienia domowych środki czystości itp.  Forma warsztatu stacjonarna/online
4. O marnowaniu jedzenia – nauka czytania etykiet, prawidłowego przechowywania żywności, robienia rozsądnych zakupów oraz przetwarzania produktów tak, aby niczego nie marnować. Forma warsztatu stacjonarna/online.
5. Ekonomiczne – mają na celu pokazanie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych (kradzież, oszustwo, zakupiony wadliwy towar, zadłużenie, itp.), jak kontrolować i planować budżet domowy, jak korzystać z praw konsumenta. Forma warsztatu stacjonarna/online.

Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie tematyki prowadzonego warsztatu.
Podana cena musi być skalkulowana dla 1 godziny zegarowej w wariantach – warsztat stacjonarny i online oraz konsultacji dietetycznej.
Sposób przygotowania ofertyOferty należy złożyć na załączniku nr 1 (formularz ofertowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi  doświadczenie i kwalifikacje oferenta w obszarze, na który składa ofertę oraz projektem scenariusza zajęć.
Kryterium wyboruDoświadczenie w zakresie pracy na rzecz włączenia społecznego, doświadczenie
w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, żywieniowych, ekologicznych i/lub ekonomicznych, cena. 
Załączniki do oferty1.      Dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje.
2.      Projekt scenariusza warsztatów.
Sposób złożenia ofertyOferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres  justyna.liptak@bzkrakow.pl 
lub pocztą/ osobiście  pod adresem ul. Zabłocie 20 Kraków

ZAŁĄCZNIK NR 1: Formularz ofertowy DT– Kliknij, żeby pobrać