1,5% podatku dla Banku Żywności

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP” prowadzonego we współpracy z IWOP.

Bank Żywności w Krakowie został założony jako stowarzyszenie w 1997 roku. Od powstania zebrał ponad  76,64 milionów kilogramów produktów spożywczych o wartości 307 mln zł.

Celem Banku Żywności  jest walka z niedostatkiem i marnotrawstwem żywności. Bank gromadzi żywność od jej producentów, dystrybutorów i sieci handlowych.  Prowadzi również zbiórki żywności: Wielkanocną, Krakowską i Świąteczną. Realizuje programy pomocy żywnościowej UE dla najuboższych.

Żywność z Banku Żywności w Krakowie, za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich, trafia każdego roku do dziesiątek tysięcy osób w Krakowie i Małopolsce znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej. W skali roku do potrzebujących dociera żywność przeliczona na około 8 milionów posiłków.

Efektem naszej pracy w 2022 roku jest:

  • 3 100 881 kg przekazanej żywności potrzebującym,
  • 953 340 kg żywności przekazanej dzięki programowi Unii Europejskiej
  • 2 147 541 kg uratowanej żywności,
  • około 75 tysięcy osób objętych pomocą,
  • ponad 200 organizacji partnerskich,
  • 31 095 842 zł – wartość przekazanej pomocy żywnościowej

Ratujemy żywność przed zmarnowaniem, dlatego każda przekazana nam złotówka to nawet 6 posiłków dla ubogich. To najlepsza inwestycja w pomaganiu najbardziej potrzebującym.

Środki z 1,5% przeznaczymy na logistykę i transport żywności: bieżące opłaty za elektryczność i CO, pracę magazynu, naprawy oraz druk plakatów i ulotek wykorzystywanych w zbiórkach żywności.

BANK ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE
KRS – 0000143611 – kliknij numer aby skopiować.