Badanie skali ubóstwa w Krakowie

Badanie skali ubóstwa w Krakowie

Badanie skali ubóstwa w Krakowie w kontekście procesu rewitalizacji Maj-grudzień 2022 Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa Od maja 2022 Bank Żywności w Krakowie realizował zadanie publiczne Badanie skali…