Projekt ,,Eko wyprawa śladem żywności"

By in ,
Projekt ,,Eko wyprawa śladem żywności"

Eco Wyprawa śladem żywności to projekt edukacyjno – ekologiczny skierowany do uczniów szkół podstawowych z Miasta Krakowa. Został on skonstruowany w myśl zasady nauka przez doświadczenie. Projekt finansowany jest w ramach programu minigrantów ArcelorMittal Poland ,,Działamy lokalnie”.

W jego ramach przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dla uczniów. Będą one miały formę warsztatów (gra terenowa, warsztaty pt. ,,Szanuję nie marnuję”, warsztaty kulinarne) oraz wizyty studyjnej w Banku Żywności
w Krakowie. Działania te mają pokazać uczniom co dzieje się z niesprzedaną żywnością oraz w jaki sposób może ona pomagać innym. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się co robić, aby nie marnować żywności oraz podzielą się wiedzą ze społecznością lokalną.  

Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem marnowania żywności oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i konsumenckich.

Projekt skierowany jest do uczniów krakowskich szkół podstawowych, klas III – VI.

Projekt realizowany będzie od września do listopada 2019 roku.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Zgłoszenia można przesyłać do 20 września 2019 roku.