NABÓR TRENERÓW DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH POPŻ 2020

By in

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie warsztatów w następujących zakresach:

 1. Warsztaty kulinarne – Forma tylko stacjonarna – możliwa do realizacji po zniesieniu obostrzeń związanych z organizacją stacjonarnych spotkań, szkoleń itp. Czas trwania około 3 h zegarowe.
 2. Warsztaty żywieniowe –  czas trwania 2 h zegarowe
 3. Warsztaty ekologiczne – czas trwania 2 h zegarowe
 4. Warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu marnowaniu jedzenia – czas trwania 2 h zegarowe
 5. Warsztaty edukacji ekonomicznej – czas trwania 2 h zegarowe
 6. Konsultacje  indywidulne online/telefoniczne – czas trwania 60 min.

Działania Towarzyszące realizowane i finansowane są w  ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020.

Wytyczne do Podprogramu 2020 dostępne są pod linkiem: TUTAJ.

ZAMAWIAJĄCY:

 • Bank Żywności w Krakowie
 • ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków 
 • Osoba do kontaktu: Justyna Liptak

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich prowadzenie aktywnymi metodami we wskazanym przez zamawiającego miejscu (województwo małopolskie).

Tematyka warsztatów:

 1. Kulinarne – dla różnych grup, na których uczestnicy przygotowują proste, łatwe i zdrowe potrawy. Forma warsztatu – stacjonarna –  możliwa do realizacji po zniesieniu obostrzeń związanych z organizacją stacjonarnych spotkań, szkoleń itp.
 2. Żywieniowe – dotyczące żywienia,  zasad zdrowego odżywiania, komponowania posiłków, interpretowania etykiet produktów. Forma warsztatu stacjonarna/online
 3. Ekologiczne – pogłębiające wiedzę na temat wpływu sposobu życia człowieka na stan środowiska naturalnego, nauka samodzielnego robienia domowych środki czystości itp.  Forma warsztatu stacjonarna/online
 4. O marnowaniu jedzenia – nauka czytania etykiet, prawidłowego przechowywania żywności, robienia rozsądnych zakupów oraz przetwarzania produktów tak, aby niczego nie marnować. Forma warsztatu stacjonarna/online.
 5. Ekonomiczne – mają na celu pokazanie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych (kradzież, oszustwo, zakupiony wadliwy towar, zadłużenie, itp.), jak kontrolować i planować budżet domowy, jak korzystać z praw konsumenta. Forma warsztatu stacjonarna/online.
 6. Konsultacje  indywidulne  realizowane w obszarach wskazanych w Wytycznych IŻ w ramach środków towarzyszących POPŻ. Forma konsultacji telefoniczna/online.

Rolą dietetyka jest tutaj opracowanie planu oraz pomoc przy jego wdrożeniu. Forma konsultacji telefoniczna/online.

Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie tematyki prowadzonego warsztatu. Podana cena musi być skalkulowana dla 1 godziny zegarowej w wariantach – warsztat stacjonarny i online oraz konsultacji dietetycznej.

Sposób przygotowania oferty:

Oferty należy złożyć na załączniku nr 1 (formularz ofertowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi  doświadczenie i kwalifikacje oferenta w obszarze, na który składa ofertę oraz projektem scenariusza zajęć.

Kryterium wyboru

Doświadczenie w zakresie pracy na rzecz włączenia społecznego, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, żywieniowych, ekologicznych i/lub ekonomicznych, cena. 

Załączniki do oferty

 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje.
 • Projekt scenariusza warsztatów.

Sposób złożenia oferty :

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres: justyna.liptak@bzkrakow.pl

Formularz zgłoszeniowy – KLIK