Rozeznanie rynku (1/POPŻ - Podprogram 2020) - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

By in
Rozeznanie rynku (1/POPŻ - Podprogram 2020) - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu  wyłonienia  Wykonawcy/Wykonawców na świadczenie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Szczegóły zamówienia w załączniku.

Termin składania ofert: 22.01.2021 do godz. 16.00

FORMULARZ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO