Realizacja zadania publicznego

Bank Żywności w Krakowie realizuje projekt pt. ,,Redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023r.” Głównym celem projektu…