Realizacja zadania publicznego

By in ,

Bank Żywności w Krakowie realizuje projekt pt. ,,Redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023r.”

Głównym celem projektu jest redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

Będzie on realizowany poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i redystrybucję żywności na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców
Gminy Miejskiej Kraków za pośrednictwem współpracujących z Bankiem Żywności partnerów – organizacji pozarządowych i placówek
działających w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zadanie publiczne współfinansowane jest z środków Gminy Miasta Krakowa.