Wzrost ilości ratowanej przed zmarnowaniem żywności - projekt NFOŚ

By in
Wzrost ilości ratowanej przed zmarnowaniem żywności - projekt NFOŚ

Miło nam poinformować, iż nasz projekt związany z rozbudowaniem infrastruktury BŻK uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych

Projekt zakłada działania związane z wyposażeniem biur oraz zakupem i instalacją wyposażenia:

  • dwóch samochodów dostawczych,
  • dwóch wózków paletowych elektrycznych,
  • wózka widłowego elektrycznego wysokiego składowania,
  • 4 zestawów komputerowych,
  • urządzenia wielofunkcyjnego.

Łączna kwota dofinansowania to 339 900 zł.

Realizacja zadań i rozwój aktualnie posiadanej infrastruktury technicznej są zgodne z celami programu priorytetowego – 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami –  Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Niniejsze działania usprawnią procesy logistyczne związane z pozyskaniem, transportem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych i/lub niespożytych artykułów żywnościowych.

Dzięki nowemu wyposażeniu będziemy mogli ratować jeszcze więcej żywności przed zmarnowaniem.