Realizacja zadania publicznego

By in ,

Bank Żywności w Krakowie w dniach 01.12.2020 do 31.12.2021 realizuje projekt pt. ,,Dostarczanie żywości potrzebującym mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków, w tym osobom przebywającym na kwarantannie, w izolacji oraz osobom niesamodzielnym w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku”.

Głównym celem zadania jest dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności osobom przebywającym na kwarantannie, w izolacji oraz osobom niesamodzielnym (niepełnosprawnym, chorym, starszym).

Zadanie publiczne finansowane jest z środków Gminy Miasta Krakowa.